Meisle AS ble startet av Harald Knutsen i 2005, den gang under navnet Design Tunes AS. Harald var en tidlig bruker av konstruksjon og design verktøy.

Bedriften har utviklet produkter og samarbeidet med ulike bransjer, bl.a. en ny utvikling av teknologi for oljeutvinning, trappeproduksjon, … og produktutviklingsprosjekter.

I årenes løp har bedriften ekspandert med flere kollegaer og egne moderne lokaler ved Bryne torg. Det er blitt investert i topp moderne kvalitetsverktøy, og i 2015 kom det i hus additive produksjons med 3D-printere fra Stratasys.

Troen på fremtidig utvikling er stor ved å ha inn-house ressurser for å bli en viktig lokal aktør hvor alt er samlet under samme tak. Hvor Meisle AS kan tilby enkeltvis tjenester og ellers være med fra start til slutt i utvikling av nye produkt og konsept.