Produktutvikling

Meisle har lang erfaring innen design, konstruksjon og produktutvikling. Dette utgjør en vinnende kombinasjon koplet med 3D printing og Rapid Prototyping. 

Vi kan gjøre en systematisk prosess med:

  • Forstå problemet
  • Omfattende analyse
  • Forberedende tiltak
  • Evaluering og prototyping
  • Ferdigstilt produkt

Vi benytter moderne CAD-programvare for å raskt konseptualisere og kommunisere design mellom kunder og leverandører. Vi bruker bl.a. Solidworks og Autodesk Inventor.

Våre in-house 3D-utskrift gir oss et fortrinn i rask produktutvikling og design validering. Vi har et sterkt fokus på design for produksjon og montering (DFMA). Målet er å forenkle design, eliminere så mange deler som mulig, og sikre at produktet kan produseres ved hjelp av kostnadseffektive teknikker som sprøytestøping, støpning, maskinering, etc.

Styrken med å være en lokal partner er tettere samarbeid, bedre kontroll og effektivisere hele prosessen med å unngå unødige feil. Og ikke minst kjennskap og tillit i hele prosessen.